Impressum

CITYA mobility s.r.o.
Zaoralova 3045/1e
Brno 628 00
Czech Republic
Procurist
Dalibor Kopel
CEO
Dominik Janik

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

1. Obsah

CITYA mobility s.r.o. se zříká odpovědnosti za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky na náhradu škody způsobené použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli neúplných nebo nesprávných informací, budou proto zamítnuty.

2. Doporučení a odkazy

Společnost CITYA mobility s.r.o. neodpovídá za žádný obsah, na který odkazují nebo na nějž odkazují její stránky - ledaže by společnost CITYA mobility s.r.o. znala nezákonný obsah a byla schopna zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek. V případě, že dojde ke škodě použitím informací na nich uvedených, může být odpovědný pouze autor příslušných stránek, nikoliv ten, kdo na tyto stránky odkázal. Společnost CITYA mobility s.r.o. dále nenese odpovědnost za příspěvky nebo zprávy zveřejněné uživateli diskusních fór, návštěvních knih nebo mailing listů uvedených na jejích stránkách.

3. Autorská práva

Společnost CITYA mobility s.r.o. nezamýšlela použít pro publikaci žádný materiál chráněný autorským právem, nebo pokud to je možné, neuvést autorská práva k příslušnému objektu. Autorská práva na jakýkoli materiál vytvořený společností yachting.com jsou vyhrazena. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu společnosti CITYA mobility s.r.o. povoleno.

4. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Read more about Terms & Conditions.